Jan Zinger

Selhof 23

9431 JE

WESTERBORK

 

Tel.: 0593-333143

Mob.: 06-10863057

Info@adviesbureaujanzinger.nl

Menu

E-mailadres: info@adviesbureaujanzinger.nl
Algemeen
Brandveiligheidsadviezen
Bouwplantoetsing
Gebruiksvergunning
Training of cursus
Ontruimingplannen
Bluswatervoorziening
Detachering
Bewakingsdiensten
Fire Safety Management
RI&E
Verkoop
Tot slot
Bedrijfs gegevens

Gebruiksvergunning of melding

 

Is uw bouwwerk gebruiksvergunningplichtig of kunt u volstaan met een melding?

Als gebruiker en/of eigenaar van een bouwwerk dient u gebruiksvergunning aan te vragen. Na toetsing door de gemeente wordt bekeken of u kunt volstaan met een vergunning of een melding. Het brandveilig gebruik van een bouwwerk is uitermate belangrijk.

Het gebruiksbesluit stelt hieraan een groot aantal eisen. Ook hierin bieden wij u maatwerk en begeleiden wij u, van aanvraag tot en met de vergunningverlening.

 

Wanneer u al over een melding of een vergunning beschikt, kunnen wij deze voor u controleren  en toetsen op actualiteit en waar nodig, de brandpreventieve tekortkomingen vervangen of herstellen.