Jan Zinger

Selhof 23

9431 JE

WESTERBORK

 

Tel.: 0593-333143

Mob.: 06-10863057

Info@adviesbureaujanzinger.nl

Menu

E-mailadres: info@adviesbureaujanzinger.nl
Algemeen
Brandveiligheidsadviezen
Bouwplantoetsing
Gebruiksvergunning
Training of cursus
Ontruimingplannen
Bluswatervoorziening
Detachering
Bewakingsdiensten
Fire Safety Management
RI&E
Verkoop
Tot slot
Bedrijfs gegevens

Wacht en bewakingsdiensten

 

Risicovolle situaties op het gebied van brand en/of Arbo veiligheid kunnen, naast het inzetten van technische hulpmiddelen, verkleint of voorkomen worden, door het inzetten van gekwalificeerde wacht- en bewakingsdiensten.

 

Bij (tijdelijke) risicovolle situaties en/of waar de (brand)veiligheid van de aanwezigen of omgeving, extra aandacht vraagt, bieden wij een passende en adequate oplossing.

 

Denk hierbij aan evenementen in tenten, (sport- of beurs)hallen, concerten en/of toezicht op  werkzaamheden waarbij de arbeidsomstandigheden in het geding komen.